Báo Giá Hố Ga Bê Tông Đúc Sẵn

STT Quy cách Đ/giá (cái)
1 800 x 800 x 900 thép D6 a 200 2.450.000
2 800 x 800 x 900 thép D8 a 200 2.700.000
3 900 x 900 x 1000 Thép D6 a200 1.950.000
4 900 x 900 x 1200 Thép D6 a200 2.160.000
5 1300 x 1300 x 1300 Thép D12 a200 5.454.000

Báo Giá Bó Vỉa Bê Tông Đúc Sẵn

STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (ĐỒNG/M)
1 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R120xC200xD1000
100.000
2 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R150xC220xD1000
110.000
3 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R150xC250xD1000
120.000
4 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R150xC300xD1000
130.000
5 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R150xC350xD1000
145.000
6 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R180xC220xD1000
130.000
7 BÓ VỈA BÊ TÔNG
R180xC300xD1000
150.000
Click me!
1/5 (1 Review)