Tên dự án: Sân bay Quốc tế Phú Quốc

Nhà thầu chính: Công ty Liên danh Vinata

Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

Năm thực hiện: 2017
5/5 (1 Review)